Masz pytania? zadzwoń tel: 605 475 226 / 661 390 055

Gwarancja

Gwarancja
Towary oferowane przez 4 DOM są objęte 12-miesiączną gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.

Gwarancji nie podlegają przypadkowe bądź celowe uszkodzenia mechaniczne np. przecięcia, rozdarcia, zadrapania itp. a także uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją lub uszkodzenia spowodowanym niewłaściwym montażem.

Gwarancja dotyczy tylko produktów nowych i nie używanych.

Odbierając towar od spedytora Klienta zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny, który podpisuje przewoźnik/spedytor.

Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia i podpisania przez spedytora i odbiorcę przesyłki stosownego protokołu w momencie odbioru przesyłki i przesłania go do 4 DOM. w terminie do 7 dni pocztą bądź w formie elektronicznej.

Instrukcję użytkowania i konserwacji schodów możesz pobrać tutaj.