Masz pytania? zadzwoń tel: 605 475 226 / 661 390 055

Reklamacje

Reklamacje i zwroty
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU

Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).

W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
– odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
– odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
– odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
– Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

REKLAMACJE

4 DOM przyjmuje reklamacje na piśmie za pośrednictwem e-mail: biuro@4dom.eu

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient odkryje ukryte wady w produkcie powinien niezwłocznie skontaktować się z 4 DOM pod nr tel: + 48 605 475 226 lub adres e-mail: biuro@4dom.eu, gdzie otrzyma niezbędne instrukcje w sprawie dalszego postępowania.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.

Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar lub wadliwe elementy zostaną wymienione na nowe, pełnowartościowe, a jeśli będzie to już niemożliwe, 4 DOM zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, jego kosztów wysyłki do Klienta lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Klient dokonuje zakupu towaru na własną odpowiedzialność. Firma 4 DOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zaistnieją rozbieżności pomiędzy podanymi w opisie produktu parametrami – które klient akceptuje dokonując zakupu, a stanem faktycznym obiektu, w którym przedmiot transakcji będzie montowany – dotyczy to przygotowania miejsca montażu zakupionych konstrukcji, wymiarów otworu w stropie, rodzaju podłoża i ścian, obmiaru miejsca, gdzie schody mają być montowane, etc.

UWAGA: Ze względu różne ustawienia i właściwości monitorów oraz zastosowanie w naszych produktach stopni z naturalnego drewna zastrzegamy możliwość wystąpienia różnic w odcieniach rzeczywistych barw oraz w strukturze stopni w stosunku do prezentowanych na ekspozycjach oraz zdjęciach w katalogach i na stronach internetowych.

Morfologicznymi cechami litego drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia i sęczki. Te właściwości są charakterystyczne dla materiałów naturalnych i odróżniają drewno od tworzyw sztucznych.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

4 DOM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady lub szkody wynikłe z niewłaściwego montażu lub przeróbek dokonanych bez zgody Producenta, a także niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu.