Masz pytania? zadzwoń tel: 605 475 226 / 661 390 055

Faktury

Faktury i paragony
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon.

Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np.z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Faktura w formie papierowej wysyłana jest klientom, którzy nie posiadają lub nie podali adresu e-mail lub wyraźnie zaznaczyli chęć otrzymania faktury drogą pocztową.