Masz pytania? zadzwoń tel: 605 475 226 / 661 390 055

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY W 4 DOM

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
Właścicielem konta Allegro 4dom_eu oraz witryny internetowej www.4dom.eu jest Centrala Handlu Hurtowego OPTIMUM Tomasz Borkowski Marcin Rehan s.c. ul. Bartycka 116/17, 00-716 Warszawa, NIP: 521-362-81-04, REGON: 146031303.

OFERTA
Wszystkie oferowane przez 4 DOM towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta obowiązującą na terenie RP za wyjątkiem towarów II gatunku lub uszkodzonych, gdzie informacja ta jest wyraźnie zaznaczona w ofercie.
Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w PLN.
Ceny produktów uwzględniają koszty wysyłki pod wskazany adres na terenie RP, nie posiadają natomiast wliczonego kosztu montażu ani dodatkowych kosztów takich jak koszt obsługi pobrania. Wszelkie dodatkowe koszty uwzględnione są w opisach
poszczególnych produktów i w dalszej części regulaminu.

PROMOCJE
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na stronie internetowej SKLEPU są ważne do wyczerpania zapasów. 4 DOM nie ponosi
odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

ZAMÓWIENIA
Zamówienie w 4 DOM można złożyć w następujący sposób:
a) za pomocą strony internetowej Allegro.pl (zgodnie z zasadami i regulaminem zakupów w Allegro.pl)
b) za pomocą strony internetowej Wszystko.pl (zgodnie z zasadami i regulaminem zakupów w Wszystko.pl)
c) pocztą elektroniczną wysłaną pod adres: biuro@4dom.eu. Takie zamówienie musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko zamawiającego, adres dostawy, numer telefonu, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), oraz dokładną specyfikację zamówionego towaru – model, konfigurację, kolorystykę.
d) telefonicznie pod numerem 605 475 226 w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.
Klient zobowiązuje się do podania w zamówieniach pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych.
W przypadku podania fałszywych danych, klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.
Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem Allegro lub e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
Wszystkie ceny w 4 DOM podawane są w polskich złotych i zawierają wszelkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT.
Wszelkie dodatkowe opłaty, w tym za transport, montaż, dodatkowe usługi, koszty płatności wyszczególnione są w opisach towaru na aukcjach Allegro, w innych wypadkach Sprzedawca informuje Klienta o wszelkich dodatkowych opłatach najpóźniej w dniu złożenia zamówienia.
Dostępne formy płatności wyszczególnione są w opisach towaru na aukcjach Allegro. W innych przypadkach Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności przed złożeniem zamówienia.
Jeżeli z danym sposobem płatności wiąże się dla Klienta dodatkowy koszt, Sprzedawca informuje o tym Klienta najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚCI
Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
W przypadku zakupów towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki. W przypadku jednak wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania umowy wpłacona zaliczka zostanie
Konsumentowi zwrócona.

DOKUMENTY KSIĘGOWE
Sprzedawca dokumentuje sprzedaż towarów wystawiając fakturę VAT lub paragon, które są dostarczane Klientowi wraz z Towarem.
Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.
Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”)oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta – jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.
Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą. Faktura w formie papierowej wysyłana jest klientom, którzy nie posiadają lub nie podali adresu e-mail lub wyraźnie zaznaczyli chęć otrzymania faktury drogą pocztową.
Na wszystkie zamówione towary w 4 DOM wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis klienta – jako nabywcy towaru nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego jako
przedsiębiorcę. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054),
Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie składania zamówienia. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z
załączoną fakturą (weryfikowany poprzez elektroniczne potwierdzenie odbioru). Faktura w formie papierowej wysyłana jest klientom, którzy nie posiadają lub nie podali adresu e-mail lub wyraźnie zaznaczyli chęć otrzymania faktury drogą pocztową.

DOSTAWA I TERMINY REALIZACJI
Termin realizacji zamówienia zależny jest od zamawianego asortymentu.
Wysyłka zakupionego towaru następuje w terminie zawartym w przesłanym do klienta potwierdzeniu zamówienia liczonym:
• w przypadku płatności PRZELEWEM: od dnia wpływu środków pieniężnych na konto 4 DOM
• w przypadku płatności ZA POBRANIEM: od daty przyjęcia zamówienia do realizacji.
Ze względu na fakt, że 4 DOM posiada szeroki zakres towarów oferowanych na swoich stronach nie zawsze jest możliwość natychmiastowej realizacji zamówienia.
Niektóre z towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim wypadku pracownik 4 DOM poinformuje Państwa o terminach jego realizacji. Jednakże 4 DOM dokłada wszelkich starań, aby aby terminy realizacji Zamówień były jak najkrótsze.
Na czas realizacji zamówienia składa się wykonanie i kompletacja zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedycję do Klienta (firm przewozowa współpracująca z firmą ATRIUM lub wybrany przez Państwa sposób odbioru towaru).
4 DOM zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru na magazynie spowodowanym niezależnymi od niego przyczynami.
O fakcie wysłania przesyłki lub gotowości towaru do odbioru powiadamiamy Klienta drogą elektroniczną lub telefoniczną.
4 DOM zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości. Sprzedawca informuje Klienta o ograniczeniach dotyczących dostawy Towarów, najpóźniej na początku składania Zamówienia.

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTARCZENIA TOWARU)
Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
a) Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy spedycyjnej na terenie Polski. W większości przypadków przesyłki dostarczane są do Klienta w ciągu 48 godzin od daty jej nadania.
Przy powyższych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.
Przesyłki nadawane są codziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze do godz. 10:00.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane z winy firm przewozowych. Przesyłki o wadze powyżej 70 kg wysyłane są na paletach 120×80. Spedytor dostarcza przesyłki paletowe na zasadzie BURTA-BURTA (tzn. nie są wnoszone pod drzwi odbiorcy).
b) Odbiór zamówienia w siedzibie 4 DOM lub ATRIUM. Klient może towar odebrać osobiście bądź wysłać własną spedycję. W takim wypadku procedura zlecenia transportu dla zamówionego towaru pozostaje wyłącznie w zakresie Klienta. Termin odbioru towaru w tym wypadku zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie.
c) Dostawa własnym transportem 4 DOM w przypadku zamówień obejmujących dostawę wraz z montażem. Termin dostawy uzgadniany jest w tym wypadku indywidualnie.
4 DOM nie realizuje wysyłek towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Inne sposoby dostawy towaru będą uzgadniane z Klientem indywidualnie. Wysyłki poza terenem Polski, są wyceniane indywidualnie w zależności od wagi zamówienia oraz kraju Odbiorcy.
Jeśli mieszkasz za granicą i chciałbyś abyśmy przysłali Ci Twoje zakupy – skontaktuj się z nami na adres mailowy: biuro@4dom.eu lub telefonicznie +48 605 475 226.
Danego dnia nadawane są przesyłki do zamówień, które:
• w przypadku zapłaty PRZELEWEM:
• są potwierdzone i opłacone tzn. zaksięgowano za nie wpłatę,
• są kompletne i gotowe do wysyłki.
• w przypadku zapłaty ZA POBRANIEM:
• są kompletne i gotowe do wysyłki.
Jeżeli przesyłka nie dotrze do Państwa w terminie wskazanym w naszym e-mailu potwierdzającym wysyłkę Państwa towaru (z reguły jest to do 48 h), bardzo prosimy o kontakt telefoniczny (tel. +48 605 475 226) lub na adres e-mail:biuro@4dom.eu

ODSTĄPIENIE OD UMOWY- postanowienia ogólne
Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.
Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem 4 DOM, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. Mogące mieć zastosowanie ustawowe wyjątki od prawa do odstąpienia
podane są poniżej.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane między innymi na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, e-mailem lub pocztą.
Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.
W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym między innymi umów o:
• Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na konto wskazane przez Klienta, a jeśli jest to niemożliwe w formie uzgodnionej z Klientem. 4 DOM nie przyjmuje paczek za pobraniem.
Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG
Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania, aby Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, o ile świadczenie takich usług przez Sprzedawcę odbywało się za wynagrodzeniem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE
Towary oferowane przez 4 DOM są objęte gwarancją producenta. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej oraz przy opisie danego towaru.
Gwarancji nie podlegają przypadkowe bądź celowe uszkodzenia mechaniczne np. przecięcia, rozdarcia, zadrapania itp. a także uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem, użytkowaniem niezgodnym z instrukcją lub uszkodzenia spowodowanym niewłaściwym montażem.
Gwarancja dotyczy tylko produktów nowych i nie używanych.
Odbierając towar od spedytora Klienta zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny, który podpisuje przewoźnik/spedytor.
Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia i podpisania przez spedytora i odbiorcę przesyłki stosownego protokołu w momencie odbioru przesyłki i przesłania go do 4 DOM. w terminie do 7 dni pocztą bądź w formie elektronicznej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU
Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
– odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona (art. 558 i n Kodeksu Cywilnego);
– odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
– odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
– Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.

REKLAMACJE
4 DOM przyjmuje reklamacje na piśmie za pośrednictwem e-mail: biuro@4dom.eu
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient odkryje ukryte wady w produkcie powinien niezwłocznie skontaktować się z 4 DOM pod nr tel: + 48 605 475 226 lub adres e-mail: biuro@4dom.eu, gdzie otrzyma niezbędne instrukcje w sprawie dalszego postępowania.
Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę.
Jeżeli podane w reklamacji z tytułu rękojmi dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego towaru, Sprzedawca zwróci się do Klienta, składającego reklamację, o uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadku 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od chwili jej uzupełnienia.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar lub wadliwe elementy zostaną wymienione na nowe, pełnowartościowe, a jeśli będzie to już niemożliwe, 4 DOM zwróci nabywcy równowartość ceny produktu, jego kosztów wysyłki do Klienta lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Klient dokonuje zakupu towaru na własną odpowiedzialność. Firma 4 DOM nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy zaistnieją rozbieżności pomiędzy podanymi w opisie produktu parametrami – które klient akceptuje dokonując zakupu, a stanem faktycznym obiektu, w którym przedmiot transakcji będzie montowany – dotyczy to przygotowania miejsca montażu zakupionych konstrukcji, wymiarów otworu w stropie, rodzaju podłoża i ścian, obmiaru miejsca, gdzie schody mają być montowane, etc.
Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
4 DOM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady lub szkody wynikłe z niewłaściwego montażu lub przeróbek dokonanych bez zgody Atrium, a także niewłaściwego użytkowania i konserwacji produktu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
Sprzedawca jest uprawniony do zmiany warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych form sprzedaży, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa.
W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

OPISY PRODUKTÓW
Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z baz danych ATRIUM, własnych zasobów oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z witryny www.4dom.eu oraz opisów aukcji zamieszczanych na Allegro.pl przez użytkownika 4dom_eu.
4 DOM dokłada należytej staranności, aby treści w opisach produktów jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów przy aktualizacjach (cen, konfiguracji, czy parametrów technicznych) – potencjalne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny, a także do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie (nie dotyczy towarów, na które Klient złożył zamówienie i otrzymał potwierdzenie realizacji wysyłki drogą mailową), przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian w opisach towarów.
4 DOM zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości dotyczących wprowadzanych nowości asortymentowych oraz zmian na swoich stronach do Klientów sklepu jak i osób, których dane kontaktowe uzyskała za jego
pośrednictwem.
Jeśli informacje zawarte na stronie internetowej na temat interesującego Państwa produktu są niewystarczające, mogą Państwo dowiedzieć się więcej u naszych specjalistów. Prosimy wszelkie zapytania kierować na adres: biuro@4dom.eu Jeżeli zainteresowani są Państwo innym produktem, nietypowym lub przygotowanym na Państwa indywidualne zamówienie, prosimy o kontakt z Działem handlowym pod numerem telefonu +48 605 475 226.
Nasz personel postara się rozwiać ewentualne wątpliwości oraz doradzi w doborze optymalnego produktu dla Państwa.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO
Informacje znajdujące się na stronach internetowych są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

Pliki do pobrania:

wzór formularza odstąpienia od umowy.pdf

regulamin sklepu w formacie.pdf